Provozní řád - Ranč Šídlovák

Nové akce v kalendáři a na FCB

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jezdecký klub
Provozní řád
 • Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého člena se ohlásit a respektovat pokyny majitele, trenéra nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním bez jejich vědomí a souhlasu
 • Povinností každého člena JK je dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu JK
 • Ke koním smí člen JK přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů je bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého areálu vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu
 • Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu ošetřovatele ani nekrmíme pamlsky
 • Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci, tj. jezdecká přilba, jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty, tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek
 • Přistupuje-li člen JK ke koni, dostatečně a slyšitelně ho osloví, přistupuje z levé strany, ve volném prostranství nepřistupuje ke koni nikdy zezadu
 • V rámci výcviku a ošetřování koní dbají členové JK na bezpečnost práce u koní
 • Koně vodí členové JK na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně (bude součástí výuky) zástupce
 • Součástí bezpečnosti je kontrola sedlového materiálu a to jak vedoucím JK, tak samotným členem JK. Případné závady je nutné neprodleně hlásit vedoucímu JK
 • U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni zákonný zástupce
 • Členové jezdeckého klubu i rekreační jezdci se zavazují respektovat pokyny vedoucího JK, cvičitele nebo jiné osoby pověřené k výcviku a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní
 • Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdce
 • Pro práci u koní je pro člena JK nezbytné naučit se zacházet s nářadím ve stáji
 • Povinností každého člena JK je udržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu
 • V prostorách JK je zakázáno kouřit
 • K jezdecké praxi je členům doporučeno vzdělávat se i v jezdecké teorii
 • Členové JK se chovají ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, okolí a přírodě
 • Starší a zkušenější členové JK jdou příkladem mladším a méně zkušeným a pomáhají jim, kdykoli je potřeba.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky